Plaatselijk en persoonlijk


Uitvaartvereniging  "De Laatste Eer" Sexbierum-Pietersbierum
biedt alles voor de verzorging van uw uitvaart, plaatselijk en persoonlijk.